Λειτουργία του Δήμου – Αξιοκρατία, Ευνοιοκρατία

seda