Κ.Ε.Π. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η τρίωρη στάση εργασίας στο Κ.Ε.Π. Συντάγματος με αίτημα την άμεση και επαρκή στελέχωση των Κ.Ε.Π. συνεχίστηκε μέχρι σήμερα Μ.Πέμπτη 25/4/2019. Η Δημοτική Αρχή όμως είναι αμετακίνητη από την γραμμή αναλγησίας που έχει χαράξει εδώ και οκτώμισι έτη. 
Από σεβασμό στους πολίτες δεν προχωρήσαμε σε κλείσιμο όλων των Κ.Ε.Π., η αδιαφορία και η εκκωφαντική ανυπαρξία όμως της Δημοτικής Αρχής μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε την τακτική μας.

seda