ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ 7/11/2012

Kατάληψη στο γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης  κ. Μανιτάκη και του Γεν. Γραμματέα του υπουργείου έγινε σήμερα από την ΠΟΕ – ΟΤΑ μετά από την μηχανοκίνητη πορεία. που είχε προγραμματιστεί.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΑ Βασ. Πολυμερόπουλος ήταν παρών και συμμέτοχος στην ενέργεια αυτή η οποία έγινε ως αντίδραση στα νέα μέτρα που έρχονται προς ψήφιση και από  τα οποία προκύπτουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Αορίστου χρόνου.

Αποτέλεσμα της δράσης αυτής ήταν ο Υπουργός και ο Γεν. Γραμματέας να δεχτούν να μιλήσουν με την αντιπροσωπεία της ΠΟΕ ΟΤΑ , κάτι το οποίο μέχρι σήμερα απέφευγαν.

haris