ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 
Σ.  Ε.  Δ.  Α.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΗΛ. : 210 5277219 – FAX : 210 5278052
EMAIL:seda@cityofathens.gr – Ηλεκτρ. Δ/νση: www.seda.gr
 
 
Αθήνα 18-11-2011
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων μέσω εφεδρείας η προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας συνεχίζονται. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Καταγγέλλουμε την νέα πολιτική της τρομοκρατίας και των απειλών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκβιάζει και πανικοβάλλει τους εργαζομένους να αναγνωρίσουν, εδώ και τώρα, όποια εργασιακή προϋπηρεσία έχει ο καθένας, προκειμένου να τους εντάξουν άμεσα και πρόωρα σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
Προκαλείται και πάλι ο σεβασμός και η τήρηση της συνταγματικής και νομοθετικής νομιμότητας.
Αυτός ο εκβιασμός που επιχειρεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι απόλυτα παράνομος.
Δεν προβλέπεται από καμία διάταξη του Νόμου η υποχρέωση των συναδέλφων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου να καταθέσουν την προϋπηρεσία τους σε άλλον εργοδότη. Όσα αναγράφονται στην Εγκύκλιο ότι όσοι δεν δηλώσουν τα χρόνια αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη για την συνταξιοδότηση τους με την Διαδοχική Ασφάλιση, είναι στο πλαίσιο της τρομοκράτησης των εργαζομένων, από μία ανίκανη και υποταγμένη κυβέρνηση. Ζητούμε εγγράφως από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να μας γνωρίσει ποια διάταξη το προβλέπει αυτό.
 
 
 
Έσχατο μέσο μη γνωστοποίησης της προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα είναι η ενημέρωση της υπηρεσίας ότι δεν μπορεί να τα καταθέσει λόγω απώλειας, λόγω μη γνώσης κ.λ.π. και θα ενημερώσει την υπηρεσία μετά την απάντηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Ι.Κ.Α μέσω της διαδικασίας της Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων (Υ.Δ.Α.Α.Β.), βεβαίωσης καταμέτρησης από Ι.Κ.Α κ.λ.π.  
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΓΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

haris