ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Επειδή πολλοί συνάδελφοι – εργαζόμενοι στην πρώην Δημοτική Αστυνομία οι οποίοι τώρα εργάζονται στο Υπ. Δικαιοσύνης (Σωφροντιστικά Ιδρύματα κ.λ.π.) – μας ρωτούν εάν θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΤΕΑ για την επιουρική ασφάλιση ή να ενταχθούν στο ταμείο του Υπ. Δικαιοσύνης, η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΤΕΑ χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε μεταβολή στο θέμα του Επιουρικού Ταμείου διότι :

α) από το 2015 όλα τα Επικουρικά Ταμεία θα ενοποιηθούν

β) οι εισφορέ στο ΕΤΕΑ είναι χαμηλότερες

γ) απ΄ότι φαίνεται τους ζητείται να δηλώσουν σε ποιό ταμείο θα ενταχθούν μόνο και μόνο για να συντονιστούν με το ταμείο του χώρου εργασίας τους – στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Ταμείο του Υπ. Δικαιοσύνης.

Η επιλογή βεβαίως του καθενός είναι καθαρά προσωπική. Αυτή απλά είναι η άποψή μας.

haris