ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ

Συνάδελφοι:

Σας γνωρίζουμε ότι το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δελτίο τύπου μας ενημέρωσε ότι στα πλαίσια επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών του ταμείου θα προχωρήσει στη μείωση του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων ( όσα είναι στεγαστικά) σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 μηνών.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά στο Τ.Π. & Δανείων, μέσω του συνδέσμου «e-services/ηλεκτρονικές υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του ταμείου (www.tpd.gr αριθμό λογαριασμού ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε τραπεζικό ίδρυμα.

Η ρύθμιση αυτή είναι αποτέλεσμα των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων που συνεχίζουν και σήμερα, να πληρώνουν τοκογλυφικά επιτόκια παρά την μείωση των εισοδημάτων τους.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ

seda