ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 1992-2017

25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

75 ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 10.000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

seda