ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

 

Σ. Ε. Δ. Α.

                                                                                                                                                 Αθήνα 22-6- 2015

                                    

 Στη συνάντηση που είχε ο Σύλλογος με τον Γενικό Γραμματέα,

όσον αφορά  το θέμα του χρόνου   επαναφοράς των Δημοτικών Αστυνομικών ,

ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί ότι η πιθανότερη

ημερομηνία να επανέλθουν είναι εντός του Ιουλίου 

haris