ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

 

Σ. Ε. Δ. Α.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

 

 

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α :

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  • ΑΡΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ώρα : 10.30 π.μ.

 

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NOVOTEL

MIXAHΛ ΒΟΔΑ 4-6 ΑΘΗΝΑ

haris