ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα Ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάζονταν σήμερα 19/5 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ στις 29 Οκτωβρίου 2010.

Μέχρι τότε οι συνάδελφοι συμβασιούχοι παραμένουν στην εργασία τους.

haris