ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μια εξαιρετική εκδήλωση για τα συνταξιοδοτικά θέματα διοργάνωσε ο Σύλλογος των εργαζομένων στο Novotel με εισηγητή τον Δντη εκδόσεως συντάξεων του Γ.Λ.Κ. κ. Κ. Κοντοκώστα.  Απαντήθηκαν δεκάδες ερωτήσεις και απορίες (όλες) των συναδέλφων, η ενημέρωση ήταν πληρέστατη και η ικανοποίηση των παρευρισκόμενων απόλυτη. Πολύ καλή και χρηστική συνάντηση.

seda