ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την εγκύκλιο.

http://seda.gr/wp-content/uploads/2020/05/6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14.pdf

seda