ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αφορά τα ζήτημα τα οποία άπτονται των διαδικασιών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την Εγκύκλιο.

http://seda.gr/wp-content/uploads/2021/01/2021.01.12-Εγκύκλιος-Παράταση-θητείας-αιρετών-μελών-των-υπηρεσιακών-συμβουλίων.pdf

seda