ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.

Με σημερινή εγκύκλιο του ΥΠΕΣ παύουν οι ειδικές άδειες και οι άδειες ειδικού σκοπού από την 1η Ιουλίου.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://seda.gr/wp-content/uploads/2020/06/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΑΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ.pdf

seda