ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνάδελφοι:

  1. Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4461/2017 με την οποία αυξήθηκε η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε όλες τις μέρες του μήνα είτε σε 12ωρη είτε σε 24ωρη βάση(ΑΔΑ:Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ).
  2. Εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Εσωτερικών η οποία αφορά την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ σύμφωνα με την οποία: οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης λόγω των χρονικών περιορισμών του ΚΚΔΚΥ για την έκδοση προκήρυξης Για την επίλυση του θέματος θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση (πιθανόν όταν θα βολέψει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).Ως εκ τούτου οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής αναστέλλεται.
  3. Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την αξιολόγηση των υπαλλήλων σύμφωνα με τις    διατάξεις του ν.4369/2006. σύμφωνα με την εγκύκλιο έως την Παρασκευή 2    Ιουνίου 2017 θα πρέπει να διανεμηθούν τα φύλλα αξιολόγησης ,    οι δε διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου    Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από την διαδικασία της αξιολόγηση   Η ΠΟΕ-ΟΤΑ συμμετέχει στην απεργία – αποχή της αξιολόγησης  μαζί με όλους τους Δήμους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης    Ο ΣΕΔΑ συμμετέχει στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η    ΠΟΕ-ΟΤΑ και καλεί τους συναδέλφους να μην προχωρήσουν στη    διαδικασία της αξιολόγησης και να παραδώσουν τα φύλλα τα οποία θα τους    μοιρασθούν στο Προεδρείο του Συλλόγου το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη    να τα επιστρέψει στην Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Ο σύλλογος καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από την διαδικασία της αξιολόγησης διότι όπως έχουμε επανειλημμένως  γνωστοποιήσει καλύπτονται από την απεργία – αποχή που έχουν κηρύξει τα υπερκείμενα συνδικαλιστικά όργανα και με εξώδικη δήλωση έχει γνωστοποιηθεί στην κυβέρνηση (στα αρμόδια υπουργεία)

Ο ΣΕΔΑ αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν για την συλλογή των φύλλων αξιολόγησης

Οι συνάδελφοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παραδώσουν τα φύλλα αξιολόγησης στο σύλλογο

Οι άλλοι σύλλογοι να πράξουν το ίδιο όπως οφείλουν διότι οι εργοδοτικές συμπεριφορές οι οποίες παρατηρούνται έντονα το τελευταίο διάστημα από κάποιους συλλόγους και συναδέλφους έχουνε ημερομηνία λήξης.

Θα επανέλθουμε άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα κοινοποιώντας τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ και νέες θέσεις της Ομοσπονδίας.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

seda