ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνάδελφοι:

1.Όσον αφορά το θέμα των αγωγών για τα επιδόματα των δώρων κλπ όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει ο σύλλογος έχει ζητήσει προσφορές από δικηγόρους, έχει πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία για την κατάθεση των αγωγών θα γίνει τον Σεπτέμβριο μετά το πέρας των διακοπών (πιθανόν το δεύτερο 15θήμερο).

Είχε κατατεθεί αίτηση μη παραγραφής από το σύλλογο, των απαιτήσεων των προηγουμένων ετών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πίεση χρόνου για την κατάθεση των αγωγών.

2.Οι διαδικασίες για την κινητικότητα θα αρχίσουν σε θεσμικό επίπεδο από την 1η Σεπτεμβρίου και αν τηρηθούν τα χρονικά όρια στις αρχές Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνει η κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.

3.Σύμφωνα με ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γενική Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων κλπ ) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4387/16 η οποία αφορά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των δικαιούχων οι υπηρεσίες των ΟΤΑ για την καλύτερη εξυπηρέτησή των θα πρέπει να χορηγήσουν σχετική βεβαίωση την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές από το ασφαλιστικό έτος 2002 μέχρι την έναρξη της καταβολής της σύνταξης των δικαιούχων. Για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών λαμβάνονται υπ όψιν οι αποδοχές για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξημένες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 Του Ν.4387/16 όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 94 του Ν.4461/17.

Κατόπιν των ανωτέρω οι υπηρεσίες του Δήμου να αποστείλουν πίνακα  στον οποίο θα περιλαμβάνονται για κάθε έτος από το 2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης οι αποδοχές επί των οποίων έγιναν οι κρατήσεις, τα επιδόματα αδειών κλπ αν υπάρχουν, το επίδομα ειδικής απασχόλησης του Ν.3360/08 και το επίδομα θέσης ευθύνης (όπου υπάρχει).

4.Ψηφίστηκε μετά από ενάμισι χρόνο μαγειρέματος  το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο περιέχει διατάξεις οι οποίες αφορούν άμεσα κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες είναι μέλη του συλλόγου μας με αναφορά κυρίως τις νέες εντάξεις ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εντάσσονται στα Β.Α.Ε. οι σιδηρουργοί, υδραυλικοί, απολυμαντές, εργάτες-εργάτριες εσωτερικών χώρων κ.λ.π.. Για όσους ενδιαφέρονται ο νόμος είναι ο 1483/17 και δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 107/31-7-2017 τεύχος πρώτο. Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

5.Έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως  με το θέμα των ατελείωτων ΕΔΕ οι οποίες ταλαιπωρούν σωρία συναδέλφων, με τελευταίο  λαμπρό παράδειγμα  το θέμα που αφορά το «τηλεματικό της VODAFONE». Μια «ιστορία» η οποία ανάγεται στο 2005 και το 2007, έχει πειθαρχικά παραγραφεί, ταλαιπωρεί 24 συναδέλφους εκ των οποίων 2 έχουν αποβιώσει, οι μισοί έχουν βγεί στην σύνταξη αλλά ο αδιάφθορος Δήμος συνεπικουρούμενος από την δικαστική εξουσία  θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση!!!!. Μια απαράδεκτη διαδικασία, μια ατελείωτη ταλαιπωρία για όλους τους συναδέλφους οι οποίοι την μια απολογούνται στον Ανακριτή, την άλλη στον Εισαγγελέα και την τρίτη στον διενεργούντα την ΕΔΕ για να αποδειχτεί στο τέλος ότι όλη αυτή η ιστορία είναι η απόλυτη φούσκα.

6.Ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία Διοίκηση Επιχειρήσεων προχωρά στην «υλοποίηση του Διεθνούς Προτύπου Πιστοποίησης Investors in people».  Μια ακόμη από τις ατελείωτες διαδικασίες που κάνει ο Δήμος για συγκεκριμένους λόγους χωρίς το παραμικρό αποτέλεσμα. Το ερωτηματολόγιο που έχει αποσταλεί είναι απολύτως προαιρετικό, οι ερωτήσεις είναι μάλλον νηπιακού επιπέδου, οι μισές αναφέρονται στον Διευθυντή (έχει ενδιαφέρων να τις διαβάσει κάποιος για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται) και με αυτές τις απαντήσεις ο Δήμος θα πιστοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί (ανεκδιήγητες παρεμβάσεις). Οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα μας υποβιβάζει και περιττεύει.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

haris