ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΤΟΥΣ 2009

 

 Σας γνωρίζουμε ότι μετά την σχετική σύμβαση ποσού 891475,20 € που αφορά προμήθεια

γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των οργανικών και των με σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου

υπαλλήλων έτους 2009 η προμηθεύτρια ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.Β.Ε θα παραδώσει το αναφερόμενο

στο θέμα γάλα στις κάτωθι Δ/νσεις, στους αντίστοιχους χώρους και ημερομηνίες:

Α. Δ/ΝΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

    (Τμήμα ειδικά Συνεργεία)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

ΤΗΛ: 210-7482222-5, 7716522

ΧΩΡΟΣ: ΚΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3/8/2010, 6/8/2010, 1/9/2010, 6/9/2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΑ ΚΥΤΙΑ

ΚΟΥΤΕΣ

(48 ΚΥΤΙΑ)

ΠΑΛΕΤΕΣ

(42 ΚΟΥΤΕΣ)

  578 194.208 4.046 96,33

 Β. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

     (Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΤΗΛ: 210-3470643

ΧΩΡΟΣ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 151

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3/8/2010, 6/8/2010, 1/9/2010, 6/9/2010, 10/9/2010, 14/9/2010, 20/9/2010,

24/9/2010, 28/9/2010, 4/10/2010, 11/10/2010, 18/10/2010, 25/10/2010

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΟΜΑ ΚΥΤΙΑ ΚΟΥΤΕΣ (48 ΚΥΤΙΑ) ΠΑΛΕΤΕΣ(42 ΚΟΥΤΕΣ)
1 ΜΟΝΙΜΟΙ 1.162 541.632 11.284       268,67
2 ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ 391 131.376 2.737         65,17
3 Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 119 39.984 833         19,83
  ΣΥΝΟΛΟ 2.122 712.992 14.854       353,67

Γ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

    (Τμήμα Γραμματείας)

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ 

 ΤΗΛ: 210-3413533-4

ΧΩΡΟΣ: ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 3/8/2010, 6/8/2010, 1/9/2010, 6/9/2010, 10/9/2010, 14/9/2010, 20/9/2010,

24/9/2010, 28/9/2010, 4/10/2010

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                         ΑΤΟΜΑ ΚΥΤΙΑ ΚΟΥΤΕΣ(48 ΚΥΤΙΑ) ΠΑΛΕΤΕΣ (42 ΚΟΥΤΕΣ)
1 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 91 30576 637 15,17
2 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 34 11424 238 5,67
3 Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 351 117936 2457 58,50
4 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7 2352 49 1,17
5 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -         ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 27 9072 189 4,50
6 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 20 6720 140 3,33
7 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 1344 28 0,67
8 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 17 5712 119 2,83
9

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

20 6720 140 3,33
10 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 14 4704 98 2,33
11 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 354 118944 2478 59,00
12 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 23 7728 161 3,83
13 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 129 43344 903 21,50
14 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 107 35952 749 17,83
15 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Γ. ΑΠΟΘΗΚΩΝ 31 10416 217 5,17
16 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 2016 42 1,00
17 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 10 3360 70 1,67
18 Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 59 19824 413 9,83
19 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 13 4368 91 2,17
20 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 3 1008 21 0,50
                ΣΥΝΟΛΟ 1.320 443.520 9.240 220,00

Επισημαίνεται ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται 336 κυτία, ήτοι 7 κούτες των 48 κυτίων.

haris