Διανομή γάλακτος στην Δ/νση Πρασίνου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο σύλλογος ενημερώθηκε από τη διοίκηση ότι:

η ποσότητα γάλακτος του έτους 2017 θα βρίσκεται στη διεύθυνση Πρασίνου,

προς διάθεση στους δικαιούχους, από την Δευτέρα 12/6/17

seda