ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30-11-2010

 

 
ΣΕ. Δ. Α.
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 
Γ Ε Ν Ι Κ Η EKΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η
 
ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ώρα 11:00 π.μ.
Ξενοδοχείο : ‘NOVOTEL’
 
 ΘΕΜΑΤΑ :
 
·     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ &
·     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Ταμείου Αλληλοβοηθείας και
 Διοικητικού Συμβουλίου
 
Η παρουσία όλων των συναδέλφων
θεωρείται απαραίτητη
 
Σ. Ε. Δ. Α.

haris