ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αναβλήθηκε για 2η φορά η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων των συμβασιούχων που εκδικάζονταν σήμερα 29 Οκτωβρίου.

Ορίστηκε νέες ημερομηνίες εκδίκασης η 3η και η 4η Ιανουαρίου 2011.

Οι συμβασιούχοι θα ενημερωθούν τις προσεχείς ημέρες για το σε ποια από τις δύο ημερομηνίες εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του  καθένα.

haris