ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Ιουνίου συζητήθηκε το θέμα της αξιολόγησης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΑ Βασ. Πολυμερόπουλος έθεσε υπ όψην των μελών του Δ.Σ. τις θέσεις και τους προβληματισμούς που δημιουργεί ο τρόπος της αξιολόγησης με τις ποσοστώσεις  που έχουν προκαθοριστεί . Επεσήμανε  ότι σκοπός δεν είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η βελτίωση των εργαζομένων όπως θα έπρεπε αλλά η δημιουργία δεξαμενής νέων απολύσεων και ζήτησε το πάγωμα της διαδικασίας , δεδομένου ότι στις 10 Οκτωβρίου 2014 συζητείται η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ και της ΠΟΕ ΟΤΑ στο ΣτΕ.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο , εκφράσθηκαν διάφορες απόψεις και προβληματισμοί και το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία το πάγωμα της εφαρμογής του νόμου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

haris