ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα ασφαλιστικά μέτρα

που εκδικάσθηκαν σήμερα 15/6/2010

για τους εργαζόμενους της ΔΑΕΜ

είχαν θετική εξέλιξη

με αποτέλεσμα η απόφαση να είναι ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ 

και να παραμένουν στην εργασία τους μέχρι την τακτική δικάσιμο

haris