Αναρωτιόμαστε

Αυτοί που ζητάνε 50.000 ευρώ, αναδρομικά έκαστος και μάλιστα ως άμεσα καταβληθέντα, έχουν δικαστική απόφαση υπέρ τους; Διότι ενώ στα καθ’ υμάς δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο, σε άλλες περιπτώσεις -και με θετική δικαστική απόφαση- οι υποθέσεις κινούνται με ρυθμούς χελώνας και μετ’εμποδίων.

seda