ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΟΑΣΑ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΗΡΘΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ.

OI ΣYNAΔEΛΦOI ΠOY ΘEΛOYN NA ANANEΩΣOYN TIΣ KAPTEΣ ΓIA TA M.M.M. ΘA ΠPEΠEI NA ΠPOΣEΛΘOYN ΣTON ΣYΛΛOΓO THN TETAPTH 21/2 H THN ΠEMΠTH 22/2 AΠO 09:00 EΩΣ 13:00 ME TO ΠOΣON TΩN 280,50€ ΓIA ETHΣIA KAPTA AΠEPIOPIΣTΩN ΔIAΔPOMΩN KAI 147,90€ ΓIA EΞAMHNIAIA OΛΩN TΩN M.M.M. AΛΛEΣ ΠPOΘEΣMIEΣ ΔEN YΠAPXOYN. NEOI ENΔIAΦEPOMENOI ΠPEΠEI NA ΠANE ΣE ENA EKΔOTHPIO (ME TAYTOTHTA & AMKA) NA EKΔΩΣOYN KAPTA ΩΣTE NA THN ΦEPOYN ΣTO ΣYΛΛOΓO MAZI ME TO ΠOΣON ΓIA NA ΠAPOYN THN EKΠTΩΣH.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

seda