ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-11-2009

 

 
 
 
 
   
 
    ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 
 
 
                                                                                                   Αθήνα 9/11/2009
 
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 Όσον αφορά
την Πανελλαδική Κινητοποίηση
των Συμβασιούχων Έργου & Ορισμένου Χρόνου
για την Τετάρτη 11-11-09 ώρα 10.00 π.μ.
τα Σωματεία του Δήμου Αθηναίων
θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι
δεν έχουν καμιά σχέση .
              
 

haris