ανακοινωση 3-2-2011

                                       Σ.   Ε. Δ. Α.

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΤΗΛ. : 210 5277219 – FAX : 210 5278052
EMAIL : seda@cityofathens.gr – Ηλεκτρ. Δ/νση : www.seda.gr
 
 
 
                                                                                         Αθήνα  :    3 – 2 – 2011
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
        Tην Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση (παρευρίσκετο ως μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και ο Πρόεδρος του ΣΕΔΑ) για θέματα τα οποία φορούν τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση στο Δημόσιο.
        Ο ΣΕΔΑ έγκυρα και έγκαιρα σας γνωστοποιεί τις απόψεις του Υπουργού Εσωτερικών (λόγω και της άμεσης γνώσης την οποία έχει) προς γνώση των νέων δεδομένων τα οποία διαμορφώνονται και αφορούν άμεσα το σύνολο των εργαζομένων.
         Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μετά από συζήτηση η οποία θα γίνει, στο Δημόσιο θα διαμορφωθούν τα εξής δεδομένα :
1. Θα υπάρξει διαχείριση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση και αύξηση των ωρών εργασίας από 7,5 ημερησίως σε 8, κάτι το οποίο γίνεται  μετά από 30 χρόνια. (Για τα μειωμένα ωράρια δεν υπήρξε αναφορά).
2. Συνδέεται το νέο μισθολόγιο με τα ωράρια εργασίας και την παραγωγικότητα.
3. Το νέο μισθολόγιο θα αφορά παλαιούς και νέους εργαζόμενους χωρίς να υπάρξει μείωση της συνολικής δαπάνης για την μισθοδοσία.
Η περικοπή των 2,7 δις € που επιτάσσει το μνημόνιο να προέλθει (κατά τον κ. Ραγκούση πάντα) από τις μειώσεις των εργαζομένων λόγω συνταξιοδοτήσεων και απολύσεων (συμβασιούχοι ) και από τον «εσωτερικό εξορθολογισμό των αμοιβών »
4. Θα λειτουργήσουν και το απόγευμα (δεν ξεκαθάρισε ο αριθμός των ημερών) οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 
        Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της Τ.Α. είναι μετωπικές, σε επαφή με τον Δημότη – Πολίτη, ένα μεγάλο μέρος του απογευματινού ωραρίου θα το σηκώσει αυτή. Πέραν αυτών η απογευματινή εργασία θα συμπαρασύρει και εξαρτώμενες υπηρεσίες σε αυτή τη διαδικασία όπως παιδικοί σταθμοί για την φύλαξη των παιδιών τις απογευματινές ώρες κ.λ.π. ώστε σταδιακά ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων να εμπλακεί πλέον σε αυτή τη διαδικασία.Το ωράριο θα είναι συνεχές και όχι διακεκομμένο.
        Η όλη διαδικασία θα υλοποιηθεί στις αρχές φθινοπώρου πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2011- 2012) .
5. Παραμένει ξεκάθαρη και χωρίς την παραμικρή μεταβολή η άποψη του Υπουργείου  όσον αφορά το θέμα των συμβασιούχων. « Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου (μοριοδότηση κ.λ.π.) όσον αφορά τους συμβασιούχους διότι κάτι τέτοιο θα ήταν πισωγύρισμα» ήταν η ξεκάθαρη θέση του υπουργού στην αντίστοιχη ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΔΑ.
6. Θα υπάρξει αλλαγή της πειθαρχικής διαδικασίας των Δ.Υ όσον αφορά τον χρόνο απονομής δικαιοσύνης (συντόμευση) και όχι του έως τώρα υπάρχοντος πειθαρχικού δικαίου .
7. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σκοπό να υπάρξει μείωση κατά 25% της αυτοπαρουσίας των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες και την μείωση της γραφειοκρατίας.        Συνάδελφοι,
        Αυτές ήταν οι προτάσεις του Υπουργού Εσωτερικών τις οποίες κοινοποιούμε για ενημέρωση, γνώση και προς αποφυγή στρεβλώσεων.      Προτάσεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επηρεάσουν την εργασιακή μας και όχι μόνο ζωή και θα επιφέρουν ουσιώδη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Τ.Α. Όσοι θεωρούσαν ότι στο τούνελ θα φανεί σύντομα φως, τα δεδομένα που διαμορφώνονται ή θα διαμορφωθούν δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Λιτότητα , περικοπές και διάλυση εργασιακών σχέσεων διαρκείας.
        Οι θέσεις μας και οι αντιδράσεις μας θα κοινοποιηθούν στις αμέσως προσεχείς ημέρες.
       
         
 
Oι ανακοινώσεις δημοσιεύονται και στο site του Συλλόγου :
www. seda.gr
 
     H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
       ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ             ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ                                   

haris