ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-7-2014

 Σ. Ε. Δ. Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα 23-7-2014

Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 22/7/2014 συζητήθηκαν τα εξής θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα :

  1. Αποφάσισε την μή υποβολή έφεσης για τους εργαζόμενους στις Δ/νσεις Καθαριότητας και Πρασίνου οι οποίοι παραιτήθηκαν της διεκδίκησης αναδρομικών που διεκδικούσαν

  2. Ο ΣΕΔΑ για το θέμα του ελέγχου των εργαζομένων Αορίστου χρόνου

απέστειλε το εξής έγγραφο στο Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γ. Καμίνη :

 

Σ. Ε. Δ. Α.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΗΛ. : 210 5277219, 210 5277220, FAX : 210 5278052 email : sedathens@gmail.com

                                                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 64

Αθήνα 18 – 7- 2014

Aξιότιμο Κύριο

Γιώργο Καμίνη

Δήμαρχο Αθηναίων

 

Κoιν. : Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Κύριε Δήμαρχε,

Στο πλαίσιο των ελέγχων των συμβάσεων των Αορίστου χρόνου εργαζομένων στην Τ.Α. κ.λ.π. (ΔΙΠΔΔΑ/ΑΣΕΠ/1/12705 ΦΕΚ 1447/5-6-2014) πληροφορηθήκαμε ότι τις επόμενες ημέρες θα προσέλθουν στον Δήμο μας ελεγκτές για την ανωτέρω διαδικασία.

Ο Σ.Ε.Δ.Α. έχει την άποψη ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι πάντες υπόκεινται σε έλεγχο των παραστατικών – όπως έχει γίνει έως τώρα για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων – τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσληψή τους και την εν γένει εργασιακή τους πορεία. Με βάση αυτή την αντίληψη παρότι η γενική συνδικαλιστική κατεύθυνση είναι να αποτραπεί η πραγματοποίηση αυτών των ελέγχων εμείς δεν προτιθέμεθα να προβούμε προς το παρόν σε μία τέτοια ενέργεια διότι ως τώρα είχαμε δεχτεί ( και μάλιστα προτρέπαμε) να γίνουν έλεγχοι παραστατικών σε όλα τα επίπεδα.

Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να δεχτούμε απολύσεις εργαζομένων με ελέγχους σκοπιμότητος ή για κάποιες πιθανές διοικητικές παραλείψεις οι οποίες ίσως να υπήρξαν την περίοδο της τακτοποίησής των και οι οποίες ούτε προδήλως παράνομες ήταν ούτε αλλοιώσεις στη διαδικασία των τότε προσλήψεων επέφεραν.

Μας κάνει όμως εντύπωση το ότι οι έλεγχοι γίνονται κατά βάση στην Τ.Α. και πρωτίστως βεβαίως στον δήμο Αθηναίων με πιθανή πάλι στοχοποίηση των εργαζομένων στην Τ.Α.

Από πολλούς δήμους έχουν εκδιωχθεί οι «ελεγκτές» είτε με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων είτε με άλλους τρόπους. Στο Δήμο Αθηναίων δεν είναι στις προθέσεις ούτε στις

επιδιώξεις μας να πράξουμε κάτι τέτοιο. Παρουσιάζεται όμως το παράδοξο φαινόμενο δήμοι οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει στοιχεία να μην ελέγχονται και να ελέγχονται μόνον οι δήμοι που τα

απέστειλαν. Δήμοι από τους οποίους εκδιώκονται – με τον οποιοδήποτε τρόπο – οι ελεγκτές να μην επανέρχονται και να ελέγχονται μόνον οι δήμοι στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση.

Ως εκ τούτου θα θέλαμε Κύριε Δήμαρχε, την παρέμβασή σας ώστε εκ παραλλήλου με τον Δήμο και στα πλαίσια της αντίληψης της ισότητος και της ίσης αντιμετώπισης όλων των εργαζομένων να γίνονται αντίστοιχοι έλεγχοι και στους άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα. Δεν ζητάμε να δώσετε εσείς την κατεύθυνση των ελέγχων, ζητάμε όμως την παρέμβασή σας για να υπάρξει ισονομία έναντι όλων. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρήσουμε τους ελέγχους αυτούς ως σκοπιμότητος και μεροληπτικούς με αποτέλεσμα να διαφοροποιήσουμε κι εμείς την τωρινή μας στάση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρέμβασή σας ,

 

 

To έγγραφο αναγνώστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η θέση του Δημάρχου ήταν ότι συμφωνεί πλήρως με τις απόψεις που εκφράζει ο ΣΕΔΑ για το συγκεκριμένο θέμα. 

Εμείς παρακολουθούμε στενά την κάθε εξέλιξη και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε παρέμβαση.

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για διοικητική αποβολή (έξωση) του μισθωτή των κυλικείων της οδού Λιοσίων και πλ. Κοτζιά.

Επισταμένως ο συγκεκριμένος μισθωτής όφειλε μισθώματα στον Σύλλογο από το τέλος του 2010, ύψους 80.000 ευρώ περίπου !

Xρήματα τα οποία θα έπρεπε να έχει εισπράξει ο Σύλλογος και κατά την τακτική του θα τα ανταπέδιδε στα μέλη του με τη μορφή διαφόρων δραστηριοτήτων (δώρα παιδιών, εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π.) και ενώ δεν ειπράχθηκαν ποτέ, οι δραστηριότητες του Συλλόγου δεν σταμάτησαν, αντίθετα πληρώνονταν από το αποθεματικό του Συλλόγου.

Φυσικά τα χρήματα αυτά τα διεκδικεί ο Σύλλογος από τον μισθωτή μέσω της δικαστικής οδού.

 

haris