ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-2-2010

 

 
 
                           

 
 
                               
                                                                                                                                                                                  
           Σ. Ε. Δ. Α
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 
                                                              Αθήνα : 23-2-2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Συνάδελφοι,
 
    OΣΕΔΑ, όλο το προηγούμενο διάστημα απέφυγε να τοποθετηθεί
για τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλει η Κυβέρνηση διότι δεν
υπήρχε καμιά πληροφόρηση σε οποιοδήποτε επίπεδο πέραν
αυτών των ΜΜΕ. Παρότι ο σύλλογος έχει την δυνατότητα της
πλέον έγκυρης ενημέρωσης διότι μέλη του Προεδρείου του ΣΕΔΑ
είναι και μέλη του προεδρείου της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΑΔΕΔΥ δεν είχε
υπάρξει καμία συνάντηση με την κυβέρνηση ως εκ τούτου
παραμείναμε επιφυλακτικοί όσον αφορά την ενημέρωση.
    Μετά τις συναντήσεις με τους κ.κ. Παπακωνσταντίνου,
Λοβέρδο και Ντόλιο διαφαίνεται ξεκάθαρο πλέον ότι :
1.   Tα έξοδα κίνησης περικόπτονται κατά 10% και
φορολογούνται κατά 20% (μείωση περίπου 30%)
2.    Περικόπτεται το επίδομα θέσης , διαχειριστικών
λαθών, Η/Υ, Μεταπτυχιακών σπουδών κ.λ.π. κατά 10%
3.    Το ειδικό επίδομα απασχόλησης περικόπτεται κατά 10%
4.   Υπερωρίες – Κυριακές – νυκτερινά περικόπτονται κατά
30 – 50%
5.   Ο 14ος μισθός είναι στον αέρα ακόμη
      Η περικοπή θα γίνει αναδρομικά από 1-1-2010
6.    Μετά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου :
 Α) Εξισώνονται τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση ανδρών και
γυναικών. Υπάρχει σε εξέλιξη αλληλογραφία με την Ε.Ε.
όσον αφορά την μεταβατική περίοδο. Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση
εάν θα είναι έως το 2013 ή εάν θα υπάρξει άμεση
υλοποίηση χωρίς μεταβατική περίοδο (όταν υπάρξει απόφαση
θα υπάρξει άμεση ενημέρωση)
Β) Η απόφαση θεωρεί την ασφάλιση στην Ελλάδα
επαγγελματική από κοινωνική που είναι σήμερα.
Επαγγελματική ασφάλιση σημαίνει εγγυημένη σύνταξη 350 € . Και πέραν αυτού του ποσού η οποιαδήποτε αύξηση είναι ανταποδοτική
( ανάλογα με τις εισφορές, χωρίς την εγγύηση του κράτους και χαμηλότερη σε πολύ μεγάλο ποσοστό).
Γ) Το Συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο θα έχει κατατεθεί την 28η
Φεβρουαρίου και θα έχει δημοσιευτεί στη εφημερίδα της
έως την 28η Μαρτίου.
    Η μείωση των αποδοχών το 2010 θα ξεπεράσει το 12%,
η αύξηση της ανεργίας είναι κατακόρυφη, οι απολύσεις των
συμβασιούχων είναι καθημερινές και οι αυξήσεις συνοδεύονται
με την συνήθη κερδοσκοπία.
    Οι κατώτεροι μισθοί των Ελλήνων εργαζομένων κυμαίνονται
στο 51% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και οι μέσες αποδοχές
στο 73%.
    Το μέσο δηλωθέν εισόδημα του 2008 ήταν 16.000 € για
μισθωτούς και συνταξιούχους και 13.000 € για τους
Εμπόρους και τους Βιομηχάνους .
    Συνάδελφοι,
Την στιγμή που τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ κρύβουν την αλήθεια
για τον ΄Ελληνα μισθωτό που είναι ουραγός στην Ε.Ε., η  
συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις διάφορες
παρεμβάσεις με μαζικότητα και αποφασιστικότητα είναι καθοριστική
διότι πέραν των άλλων ο κλάδος των εργαζομένων στην Τ.Α.
υφίσταται από τις μεγαλύτερες μειώσεις αποδοχών σε Πανελλαδικό
επίπεδο. Εάν περάσουν αυτά τα μέτρα , το βιοτικό επίπεδο θα
επανέλθει στα επίπεδα του 2000 χωρίς ορατά σημάδια ανάκαμψης.
ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε όλες τις εκδηλώσεις και
ΟΧΙ ΕΠΑΝΑΠΑΥΣΗ στον καναπέ
είναι η λύση και η απάντησή μας
στα πρωτοφανή αντιλαϊκά μέτρα.
 
 
Οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται και στο site του Συλλόγου :   
 
                        Η                                               Ο
          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
        ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ             ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 
     

 

 
 
                               
                                                                                                                                                                                  

      

haris