ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

 

Οι υπερωρίες δεν καταβάλλονται σήμερα επειδή δεν έχουν υπογραφεί από την επίτροπο. Η επίτροπος δεν υπέγραψε τις υπερωρίες της Καθαριότητας, επειδή όμως όλες οι υπερωρίες όλων των Δ/νσεων ήταν σε ένα ένταλμα δεν υπεγράφη συνολικά το ένταλμα. Η μη υπογραφή των υπερωριών της Καθαριότητας οδήγησε στην μη καταβολή συνολικά των υπερωριών.

Πιθανών να καταβληθεί στις 13 Οκτωβρίου αλλά ……. Βλέπουμε        

haris