ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Σ.  Ε.  Δ.  Α.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

 

 

                                                                                                                                     Αθήνα : 3-1-2014

 

 

Aναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου και τις αιτήσεις διακοπής της παραγραφής, σας γνωρίζουμε ότι ο ΣΕΔΑ – αν και δεν θεωρεί ότι θα υπάρξει εξέλιξη – έχει μεριμνήσει από την 31η /12/2013 για την υποβολή αίτησης διακοπής της παραγραφής για τα μέλη του .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα υπάρξει ενημέρωση.

 

 

haris